Programació

Programació

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

El Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana va ser aprovat per Decisió de la Comissió Europea el 22 de juliol de 2015.

Les actuacions en matèria forestal, incloses les actuacions per a la conservació del medi edàfic, així com en matèria de biodiversitat s'arrepleguen en l'eix prioritari 6 "Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos". Prioritat d'inversió 6.d. "La protecció i restauració de la biodiversitat i del sòl i foment dels serveis dels ecosistemes inclosos a través de la Xarxa Natura 2000 i d'infraestructures ecològiques.
 

Eix Prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos
Objectiu Temàtic Prioritat d'Inversió Objectiu Específic Línies d'Actuació
Conservar i Protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos La protecció i el restabliment de la biodiversitat i del sòl i el foment dels serveis dels ecosistemes, inclusivament a través de Natura2000 i d'infraestructures ecològiques. Fomentar la gestió, protecció i manteniment del sòl, d'espais naturals i la seua biodiversitat, en particular els protegits, incloent mesurades per a pal·liar els problemes d'erosió, salinització, desertificació, desforestació i baix nivell de matèria orgànica en el sòl. Restauració d'hàbitats d'interès comunitari
Foment dels sistemes dels serveis dels ecosistemes forestals

 

Programació FEDER - COMUN A TODOS

Normativa i Documentació