Gestió i Seguiment 2014-2020

La Línia d'Actuació "Fomente dels sistemes dels serveis en els ecosistemes forestals", que desenvolupa part de l'Eix Prioritari 6 "Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos", del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020, preveu el finançament d'una sèrie d'actuacions concretes

Aquestes actuacions tenen per objectiu la conservació, millora i reconstrucció de la coberta vegetal natural dels terrenys forestals. D'aquesta manera s'afavoreix el desenvolupament de les formacions vegetals potencials, que contribueixen al manteniment i millora dels serveis ambientals que proporcionen els ecosistemes forestals. Aquestes actuacions s'atendran de manera particular en terrenys forestals que forme part de la Xarxa Natura 2000.

Listado documentos

Gestió i Seguiment FEDER - COMUN A TODOS

Convocatòries d'ajudes / Licitacions

Documentació

Mesures antifrau