T'interessa

Requisits dels centres de formació - Aplicació d'una altra normativa

Requisits dels centres de formació - Aplicació d'una altra normativa

Els centres autoritzats que impartisquen mòduls de formació que, per actuar dins d'un sistema o certificat, es vegen afectats per l'aplicació d'una altra normativa (conductors mercaderies perilloses, recuperació de punts del permís de conduir, formació per a l'obtenció del permís de conducció, etc.), hauran de complir, a més, aquells requisits que determinen o es deriven de la dita normativa, que s'indicarà en la sol·licitud, i haurà d'acreditar-ho.

- conductors mercaderies perilloses
- recuperació de punts del permís de conduir
- formació per a l'obtenció del permís de conducció