T'interessa

Seguretat i normes de comportament - Normes que s'han d'omplir en el transport escolar

Seguretat i normes de comportament - Normes que s'han d'omplir en el transport escolar

 • Cada escolar haurà de viatjar assegut en un seient.

 • Els escolars no pujaran ni baixaran del vehicle fins que aquest no es trobe parat i amb el senyal d'emergència funcionant.

 • No s'obriran les portes de l'autobús fins que aquest no es trobe totalment parat i amb el senyal d'emergència funcionant.

 • No es permetrà l'arreplegada d'escolars per persones no autoritzades.

 • Els acompanyants s'incorporaran a l'autobús en la primera parada al matí i el deixaran en l'última parada a la vesprada.

 • Els acompanyants vetlaran pel bon ordre i seguretat dins de l'autobús durant el trajecte, al mateix temps que cuidaran del compliment exacte de les parades previstes.

 • Si és procedent, els acompanyants s'asseguraran que els escolars posseeixen el carnet corresponent al centre escolar i a la seua ruta.

 • L'autobús seguirà la ruta traçada seguint l'itinerari marcat en un temps no superior a una hora.

 • No es podrà variar ni l'itinerari, ni les parades, ni l'horari previst.

 • No es deixarà cap escolar sol, sense que l'haja arreplegat la persona autoritzada per a això.

 • No es permetrà pujar ni viatjar en l'autobús cap persona no autoritzada per a això.

 • Està prohibit tant en les parades com durant el transport obrir les finestres, traure el cap per aquestes, tirar objectes a l'exterior, anar dret en els seients, córrer pel corredor de l'autobús, asseure's en el sòl o escalons de l'autobús, maltractar el conductor i fumar en l'autobús.

 • Una vegada finalitzat el transport es revisarà l'interior de l'autobús per a cerciorar-se que no queda cap escolar o no hi ha objectes abandonats.

 • Si durant el transport es posara malalt un escolar o bé s'accidentara, se'l traslladarà a un centre mèdic.