T'interessa

Servicis - Transport escolar per a menors de 16 anys

Servicis - Transport escolar per a menors de 16 anys

 • Conductors:
  • Permís de conducció necessari segons el vehicle.
    
 •  Antiguitat dels vehicles:
  • Fins a 10 anys o fins a 16 anys, si els vehicles es dedicaven amb anterioritat a la realització del transport escolar.
    
 • Inspecció Tècnica:
 • Duració màxima de permanencia en el vehicle:
 • Parades:
  • Es faran les parades corresponents, per a arreplegar o deixar escolars, en els punts, que en aquest sentit, consten en l'autorització. Reial Decret 443/2001 (Acrobat Reader 28Kb), de 27 d'abril.
    
 • Limitació de velocitat:
  • 90 km/h en autopistes i autovies.
  • 80 km/h en vies ràpides.
  • 70 km/h en la resta de vies interurbanes.
  • 50 km/h en vies urbanes i travessies.
    
 • Acompanyant:
  • Obligatori sempre que es transporten més de 15 xiquets menors de 10 anys (article 4 del Decret 77/1984), i, en qualsevol dels transports inclosos en l'article 1 del Reial Decret 443/2001 realitzats en autobús, quan, almenys, el 50 per 100 dels viatgers siguen menors de dotze anys.
  • Obligatori en els transports regulars d'ús especial d'escolars per carretera, quan almenys la tercera part, o més, dels alumnes transportats tinguera una edat inferior a dèsset anys en el moment en què va començar el corresponent curs escolar, quan així s'especifique en la corresponent autorització i, en tot cas, sempre que es transporten alumnes de centres d'educació especial. Reial Decret 443/2001 (Acrobat Reader 28Kb), de 27 d'abril.
    
 • Autorizacions administratives:
  • Autoritzacions per a l'empresa VD o VP amb àmbit suficient i còpia certificada per vehicle.
  • Autorització específica atorgada per la Direcció General de Transports i Logística.
    
 • Distintius:
  • Distintiu autorització VD.
  • Distintiu de transport escolar.
    
 • Capacitat del vehicle:
  • Cada escolar disposarà de la seua plaça o seient.
    
 • Assegurances:
  • Responsabilitat Civil Il·limitada.
  • Responsabilitat Civil Obligatòria.