T'interessa

Servicis - Transport ocasional per a menors de 16 anys (excursions)

Servicis - Transport ocasional per a menors de 16 anys (excursions)

 • Conductors:
  • Permís de conducció necessari segons el vehicle.
    
 • Antiguitat dels vehicles:
  • Si les 3/4 parts o més dels viatgers són menors de 16 anys fins a 10, els vehicles tindrán una antiguitat fins a 16 anys.
 • Inspecció Tècnica:
  • ITV vigent.
    
 • Duració màxima de permanencia en el vehicle:
  • Com a màxim cada 2 hores es deu realitzar una parada de 20 minuts. Reglament CEE 3820/85.   (Acrobat Reader 27Kb)
    
 • Limitació de velocitat:
  • 90 km/h en autopistes i autovies.
  • 80 km/h en vies ràpides.
  • 70 km/h en la resta de vies interurbanes.
  • 50 km/h en vies urbanes i travessies.
    
 • Acompanyant:
  • Obligatori sempre que les tres quartes parts, o més, dels viatgers siguen menors de dèsset anys. Reial Decret 443/2001 (Acrobat Reader 28Kb), de 27 d'abril.
    
 • Autorizacions administratives:
  • Autoritzacions per a l'empresa VD o VPC amb àmbit suficient i còpia certificada per vehicle a bord del mateix.
    
 • Distintius:
  • Distintiu autorització VD o VPC.
  • Distintiu de transport escolar.
    
 •  Capacitat del vehicle:
  • La que conste en el permís de circulació.
    
 • Assegurances:
  • Responsabilitat Civil Il·limitada.
  • Responsabilitat Civil Obligatòria.