T'interessa

Servicis - Transport d'estudiants de 16 anys i majors

Servicis - Transport d'estudiants de 16 anys i majors

 Conductors:

 • Permís de conducció necessari segons el vehicle.
   

 Antiguitat dels vehicles:

 • Sense limitació específica.

 
 Condicions tècniques:

 • Sense normes específiques.

 
 Inspecció Tècnica:

 • ITV vigent.

 
 Duració màxima del viatge:

 • Sense limitació.

 
 Limitació de velocitat:

 • No hi ha limitació específica, és d'aplicació la norma general segons el tipus de vehicle i la via.

 
 Acompanyant:

 • No es requereix acompanyant.
   

 Autortizacions administratives:

 • Autoritzacions per a l'empresa VD o VPC amb àmbit suficient i còpia certificada a bord del vehicle.
 • Autorització específica atorgada per la Direcció General de Transports i Logística

 
 Distintius:

 • Distintiu autorització VD o VPC.

 
 Capacitat del vehicle:

 • La que figure en el permís de circulació.

 
 Assegurances:

 • Responsabilitat Civil Obligatòria.