T'interessa

Juntes arbitrals - Altres juntes arbitrals

Juntes arbitrals - Altres juntes arbitrals

El criteri de la competència territorial d'una junta està donat indistintament per:

  • lloc d'origen / destinació del transport.
  • lloc de realització del contracte de transport
  • Junta arbitral a la qual les parts voluntàriament se sotmeten

Per tant, si no apareix alguna província de la Comunitat Valenciana en estos conceptes, la reclamació s'haurà de dirigir a la junta que siga competent.

En la pàgina web del Ministeri de Foment pot trobar informació de les diferents Juntes Arbitrals:

ENLLAÇ WEB FOMENT