Procediments administratius - Lloguer d'embarcacions de recreació

Procediments administratius - Lloguer d'embarcacions de recreació

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Lloguer d'embarcacions de recreació        
Autorització de lloguer d'embarcacions de llista 6a per a activitats marítimes turisticoesportives entre ports de la Comunitat Valenciana. Prop Acrobat reader Tràmit amb certificat digital