Procediments administratius - Centres de busseig

Procediments administratius - Centres de busseig

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Centres de busseig        
Sol·licitud d'autorització administrativa per a l'obertura i funcionament Prop Acrobat reader   Tràmit amb certificat digital
Modificació de l'autorització de centres de busseig. Prop Acrobat reader   Tràmit amb certificat digital
Sol·licitud de renovació anual de l'autorització de centres de busseig. Prop Acrobat reader   Tràmit amb certificat digital
Sol·licitud de l'extinció d'un centre de busseig Prop Acrobat reader   Tràmit amb certificat digital
Sol·licitud d'equiparacions de les qualificacions de busseig Prop Acrobat reader   Tràmit amb certificat digital