Taxes 2013 - Generació de taxes per internet. Mod. 046 - SARA

Taxes 2013 - Generació de taxes per internet. Mod. 046 - SARA

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
9753 - Motos nàutiques        
Sol·licitud d'ADMISSIÓ a examen teóric Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Sol·licitud d'ADMISSIÓ a examen pràctic
PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Pagament telemàtic genéric
Sol·licitud d'EXPEDICIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Sol·licitud de RENOVACIÓ o CONVALIDACIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
9757 - Autorització d'activitats deportives aquàtiques        
Sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament d'ecoles d'ensenyament nauticoesportives Informació del procediment en el PROP
Sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament de centres de busseig recreatius Informació del procediment en el PROP
Sol·licitud d'autorització de lloguer d'embarcacions esportives o de recreació (llista 6a del Registre d'embarcacions) Informació del procediment en el PROP
9768 - Embarcacions de recreació          
Sol·licitud d'ADMISSIÓ a examen teòric Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Sol·licitud d'ADMISSIÓ a examen pràctic
PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procediment Pagament telemàtic genéric
Sol·licitud d'EXPEDICIÓ  del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Sol·licitud de RENOVACIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Sol·licitud de CONVALIDACIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud
Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut Informació del procediment Tràmit amb certificat digital
Sol·licitud d'EXPEDICIÓ  de certificat Información del procedimiento  
9845 - Activitats subaquàtiques          
Sol·licitud de RENOVACIÓ o CONVALIDACIÓ del títol Informació del tràmit al PROP PDF de la sol·licitud Càlcul del tribut i generació del formulari del tribut Informació del procediment