Procediments administratius - Escoles nàutiques

Procediments administratius - Escoles nàutiques

Concepte Tràmit Sol·licitud Taxa Serv. Telemàtic
Escola d'ensenyances nauticoesportives (EEND)        
Sol·licitud d'autorització i registre d'EEND PROP Acrobat reader   Tràmit amb certificat digital
Modificació de l'autorització d'EEND. PROP Acrobat reader   Tràmit amb certificat digital
Alta d'instructors per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'EEND. PROP Acrobat reader   Tràmit amb certificat digital
Alta d'embarcacions per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'EEND. PROP Acrobat reader   Tràmit amb certificat digital
Comunicació i realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació d'EEND. PROP Acrobat reader   Tràmit amb certificat digital