Fitxes de contaminació atmosfèrica

Fitxes de contaminació atmosfèrica

 

Les dades que s'indiquen en les fitxes de contaminació atmosfèrica permetran avaluar el potencial contaminador de la instal·lació i seran utilitzats tant en el procediment de tramitació de l'autorització o notificació regulats en la Llei 34/2004, com en el de tramitació de l'Autorització Ambiental Integrada

Abans d'emplenar les fitxes es recomana consultar el document d'instruccions.