Procediment de notificació. Grup C

Procediment de notificació. Grup C

La construcció, muntatge, trasllat, modificació substancial, cessament o clausura de la instal·lació on es desenvolupen activitats potencialment contaminadores pertanyents únicament al grup C del CAPCA, estaran sotmeses a notificació a la Conselleria competent en medi ambient.

La notificació serà tramitada per la Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.

Procediment administratiu

Documentación