Gasos fluorats. Comunicació comercialitzador

Gasos fluorats. Comunicació comercialitzador

  • Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats. (document)

  • Comunicació anual del comercialitzador dels compradors d'equips carregats amb gasos fluorats segons Reial decret 115/2017 (enllaç al procediment prop)