Organismes

Obligacions per instal·lacions sotmeses a Comerç

Obligacions per instal·lacions sotmeses a Comerç

El règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle és un instrument de mercat previst en el Protocol de Kyoto la finalitat del qual és fomentar les reduccions d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle d'una forma eficaç i de manera econòmicament eficient. Es basa en l'establiment d'un sistema "cap and trade" en el que:

  • Es fixa un sostre d'emissions, que és el volum total de drets d'emissió que es posen en "circulació". El sostre determina l'objectiu mediambiental i se situa per davall del que correspondria a un escenari d'emissions tendencials.

 

  • Es permet l'intercanvi de drets d'emissió per a incentivar als agents que poden reduir emissions a un menor cost a invertir en els equips necessaris per a reduir les emissions i a vendre els drets d'emissió corresponents a agents el cost de reducció d'emissions dels quals és major.

A continuació es resumix les obligacions bàsiques de les instal·lacions fixes incloses en este règim.

a) AUTORITZACIÓ D'EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE D'HIVERNACLE 

b) ASSIGNACIÓ DE DRETS D'EMISSIÓ

c) NOTIFICACIÓ DE LES EMISSIONS

d) NOTIFICACIÓ D'INFORMACIÓ DEL NIVELL D'ACTIVITAT

e) INFORMES DE MILLORA