Normativa específica del comerç de drets d'emissió de GEI

Normativa específica del comerç de drets d'emissió de GEI

Règim de comerç de drets d'emissió

  • Text consolidat de la Directiva 2003/87/CE per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle en la Comunitat.

  • Text consolidat de la Llei 1/2005, de 9 de març per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

Assignació gratuïta període 2021-2030

Seguiment i notificació de les emissions de GEH