Novetats del Període de Comerç 2021-2030

Novetats del Període de Comerç 2021-2030

 

El període de comerç 2021-2030 es divideix, en l'àmbit de les instal·lacions fixes, en dos períodes d'assignació, sent aquests els següents: 2021-2025 i 2026-2030.

A partir de l'1 de gener de 2021 el seguiment i notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle es realitzarà de conformitat amb el Reglament d'Execució (UE) 2018/2066 de la Comissió de 19 de desembre de 2018

Les instal·lacions que hagen sol·licitat assignació gratuïta de drets d'emissió realitzaran el seguiment dels nivells d'activitat de les subinstal·lacions en les quals estiga dividida cada instal·lació amb base en el pla metodològic de seguiment aprovat per l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic