Seguretat viària

Nom Data de publicació
carpeta folder-full-document Anàlisi d’accidentalitat
carpeta folder-full-document Mapes d'accidentalitat
carpeta folder-full-document Taules de dades
pdf ../file-system/small/pdf 2015_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 10/05/2016
pdf ../file-system/small/pdf 2016_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 27/07/2017
pdf ../file-system/small/pdf 2016_Resum executiu de Seguretat Viària 27/07/2017
pdf ../file-system/small/pdf 2017_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 25/04/2019
pdf ../file-system/small/pdf 2017_Resum executiu de Seguretat Viària 25/04/2019
pdf ../file-system/small/pdf 2018_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 19/11/2019
pdf ../file-system/small/pdf 2019_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 31/03/2021
pdf ../file-system/small/pdf 2020_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 21/01/2022
pdf ../file-system/small/pdf 2021_Informe sobre la gestió de la Seguretat Viària 30/08/2022
pdf ../file-system/small/pdf 2022_Informe sobre la gestión de la Seguridad Vial 20/06/2023
pdf ../file-system/small/pdf 2023_Informe sobre la gestión de la Seguridad Vial 15/04/2024
pdf ../file-system/small/pdf Evolució de l'accidentalitat 2003-2017 20/07/2018
carpeta folder-full-document Guies i recomanacions
carpeta folder-full-document Recomanacions per a la millora de la seguretat viària (del pla de seguretat viària 2003-2004)
carpeta folder-full-document Reductors de velocitat i passos reductors de vianants
pdf ../file-system/small/pdf Guia per a la redacció de l'annex de seguretat viària 05/05/2014
pdf ../file-system/small/pdf Marginals de carreteres (del pla de seguretat viària 2003-2004) 05/05/2014
pdf ../file-system/small/pdf Problematica de les rotondes partides (Pla03-04) 05/05/2014
pdf ../file-system/small/pdf Pàgines grogues de la seguretat viària (del pla de seguretat viària 2013-2014) 05/05/2014
pdf ../file-system/small/pdf Recomanacions Glorietes CITMA 2015 05/05/2014
pdf ../file-system/small/pdf Recomanacions per a la millora de la seguretat viària dels motociclistes a les carreteres de la Ctat Valenciana 22/06/2017
pdf ../file-system/small/pdf RECOMANACIONS SOBRE SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES EN CARRETERES DE CARACTERÍSTIQUES REDUÏDES 11/07/2018
pdf ../file-system/small/pdf Recursos didàctics DGT per usuaris de la bicicleta 03/04/2019
carpeta folder-full-document Jornades Cursos i Congressos de seguretat viària
carpeta folder-full-document Consideracions sobre la norma de protecció de motociclistes a la Ctat Vcna - 2010
carpeta folder-full-document Seguretat viària en zona urbana - 2010
pdf ../file-system/small/pdf La seguridad vial en época de crisis (VI congrés seguretat viària) – 2013 05/05/2014
carpeta folder-full-document Plans i programes
carpeta folder-full-document PLA DIRECTOR DE SEGURETAT VIÀRIA
carpeta folder-full-document Programa de Seguretat Viària 2013-2014
carpeta folder-full-document Programa de Seguretat Viària 2015-2016
carpeta folder-full-document Programa de Seguretat Viària 2018-2019
carpeta folder-full-document Programa de Seguretat Viària 2020-2021
carpeta folder-full-document Programa de Seguretat Viària 2022-2023
pdf ../file-system/small/pdf Llibre blanc sobre protecció de persones usuàries de bicicleta a la Comunitat Valenciana 12/09/2017