Llars Verds

Llars Verds

"LLARS VERDS" és un programa educatiu dirigit a famílies preocupades per l'impacte ambiental i social de les seues decisions i hàbits quotidians. Aquesta iniciativa desitja acompanyar-les en el procés de canvi cap a una gestió més responsable de la seua llar:

  •  Promovent l'autocontrol del consum domèstic d'aigua i energia
  •  Introduint mesures i comportaments estalviadors
  •  Ajudant a fer una compra més ètica i més ecològica
  •  Reduint la seua petjada de carboni

Aquest programa sorgeix de HOGARES VERDES, que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del CENEAM.

Les famílies han de plantejar-se una sèrie d'objectius o reptes ambientals que han de ser aconseguits de manera conjunta entre les llars participants (estalvi d'aigua i energia, reducció de residus, etc.). Aquests reptes s'estableixen a partir de la realització d'una auditoria ambiental inicial de cadascuna de les llars. Al llarg del programa s'assessora i es dona suport tècnic de diverses formes a les famílies, sent el més destacat els tallers d'educació ambiental que s'imparteixen perquè puguen aconseguir els objectius específics plantejats. Finalment, es realitza de nou una auditoria final amb la finalitat d'avaluar el procés i veure si realment s'han produït reduccions en els consums.

La filosofia de fons és acompanyar i animar en un recorregut temporal, a les persones que desitgen adoptar opcions més sostenibles i que, en la pràctica, troben multitud de dificultats per a traduir la seua sensibilitat en avanços tangibles.

Llars Verds pot ser dut a terme per qualsevol entitat, pública o privada, que dispose dels recursos i infraestructura necessaris. El CEACV posa a la disposició de les entitats que desitgen realitzar-lo, assessorament i formació.

Més informació, contactar amb el CEACV a través de ceacv@gva.es

Listado documentos