Monogràfics

Monogràfics

 

MAiMA - Monogràfic Art & Medioambient

L'art ha sigut, des de sempre, una manera d'expressar idees, sentiments, intencions, preocupacions…., tot allò que ens fa humans.

Al llarg de la història de la humanitat, l'art ha anat canviant, adaptant les seues múltiples maneres d'expressar-se, però sempre amb l'objectiu de transmetre el seu missatge a aquelles persones a les quals arribava. Des de sempre ha sigut un missatger, un relator de realitats, però també d'aspiracions i anhels humans, una manera de descriure les nostres identitats i pensaments.

L'art ha sigut també el difusor i narrador d'esdeveniments i èpoques per les quals ha transitat la humanitat, un “observador” dels canvis que han esdevingut al llarg del temps, però un “observador” preocupat per transmetre les inquietuds que tenallaven o alliberaven la pròpia humanitat.

En aquests moments, en els quals les problemàtiques ambientals en general i l'emergència climàtica en particular, són uns dels majors reptes als quals ens enfrontem com a espècie i civilització, l'art no és un element alié a la situació. Les i els artistes reflecteixen en nombroses ocasions en les seues obres actuals, i també en unes altres no ja tan actuals, les inquietuds, dubtes, pors però també reivindicacions, esperances i aspiracions respecte a aquesta situació d'àmbit global però també local.

Al mateix temps, i també fa ja des de moltes dècades, en el camp estrictament ambiental, i amb l'Educació Ambiental com a eina, estem tractant de generar en el conjunt de la societat, processos de conscienciació, participació i canvis de comportaments per a aportar solucions col·lectives i personals al cúmul de problemes ambientals que les mateixes societat humanes hem generat al llarg de generacions.

L'Educació Ambiental tracta de muntar les bastides per a suportar i permetre la construcció d'una societat conscient de les problemàtiques que ella mateixa genera i que l'afecten, i al mateix temps que siga responsable i activa en la presa de decisions i en la implementació d'accions que li permeten fer front a aquestes problemàtiques.

Aquest és un procés ardu i complex. L'actual crisi ecològica, climàtica i social exigeix respostes urgents. És per això necessari establir sinergies entre tots els actius socials, acadèmics i culturals, no solament per a promoure canvis en els comportaments individuals, sinó també per a exigir canvis en els models socioeconòmics que són els causants dels problemes que continuen causant aquestes crisis.

En aquest context, l'art, com a element de connexió amb la societat i transmissor d'idees, valors, facilitador de la comunicació amb ella i de la posada en marxa de processos de reflexió, pot ser, i ho és sens dubte, un enorme aliat per a l'Educació Ambiental.

L'establiment de nous vincles i el reforç de les connexions existents entre els dos àmbits, que en principi poden semblar allunyats, però que en realitat són vasos comunicants d'una mateixa realitat, permetran afermar una aliança amb objectius comuns, bàsicament el d'aconseguir una societat amb capacitat d'autoanàlisi i de millora en el camp socioambiental.

L'art és capaç d'interpretar i interpel·lar a la comunitat humana perquè reflexione, i moure-la a l'acció. L'art té aqueix llenguatge comú que és capaç de recollir els sentiments que genera la problemàtica ambiental i traduir-los per a fer-los comprensibles per al públic, i a més, al mateix temps, pot ser capaç d'oferir esperança i moure a l'acció.

L'Educació Ambiental ha percebut l'art com un poderós aliat en el procés de seducció i acostament a les persones, per a tractar de fer-nos, fer-los arribar el crit d'alerta, el discurs d'explicació i l'alé d'ànim per a mobilitzar-nos a l'acció individual i col·lectiva que permeta aconseguir els canvis en les estructures per a conformar una societat més sostenible, més democràtica i més justa. Per a això, Art i Educació Ambiental, Educació Ambiental i Art, són aliats en aquest camí.

Amb el Monográfic Art i Medi Ambient (MAiMA), elaborat en el Centre d’Educació Ambiental de la C.V., volem mostrar algunes de les iniciatives que ja van de bracet. Com els i les artistes expressen a través de les seues obres aquests conceptes, idees i sensacions i com l'E.A. pot incorporar aquestes obres en el seu procés de treball amb la societat.

Aquest document és un reflex d'aquesta relació i del seu potencial per a la transició ecosocial que necessàriament hem de dur a terme.

 

 

Listado documentos