Banc de llavors i vivers forestals

Banc de Llavors i Vivers Forestals

Notícies

Ves enrere Gran operatiu de producció de planta de ribera per a fer possible la restauració d'ecosistemes fluvials valencians

Gran operatiu de producció de planta de ribera per a fer possible la restauració d'ecosistemes fluvials valencians

El CIEF ha dut a terme en els darrers mesos un gran operatiu, amb la producció de més de 13.000 exemplars de planta de ribera, destinats a projectes de restauració ecològica d'ecosistemes fluvials valencians. El projecte es fa en col·laboració amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que acaba de presentar junt a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica un pacte d'actuació integral per a la recuperació dels boscos de ribera valencians.

Les actuacions del pacte tenen l'objectiu principal d'eliminar poblacions d'Arundo donax, la canya comuna, espècie exòtica i invasora que ocupa uns 7.000 km de la xarxa fluvial valenciana i colonitza més de 15.000 hectàrees, i substituir-les per vegetació autòctona de ribera. La presència de la canya representa un risc molt elevat de propagació d'incendis forestals i debilita els ecosistemes, en impedir que prospere la vegetació local. En canvi, la vegetació de ribera autòctona constitueix una tanca verda contra els incendis, per la seua elevada humitat i baixa inflamabilitat. La seua presència millora la resiliència del ecosistema fluvial i la capacitat de resposta davant els efectes adversos del canvi climàtic.

El material vegetal de les més de 13.000 plantes de ribera produïdes al CIEF s'ha extret de les conques dels rius Xúquer i Serpis. L'any que ve, amb la continuïtat del pla de producció, s'inclourà també la del Túria. La producció de planta també inclou espècies forestals, que s'utilitzaran en les actuacions de restauració. Les espècies de ribera produïdes són Populus alba (álber), Salix eleagnos (saliguera), Salix purpurea (saulic), Salix atrocinerea (gatell) i Tamarix sp. (tamarius).

La multiplicació vegetativa de les espècies de ribera es fa a partir d'elements vegetatius de la planta original, extrets directament del medi natural. Posteriorment es preparen les estaques a les instal·lacions del CIEF i es planten als contenidors o envasos, on es desenvolupa el sistema radicular i la part aèria, classificades en funció de la conca d'origen i l'espècie.