Sanitat Forestal

Sanitat Forestal

La Sanitat Forestal consisteix en el manteniment d'un adequat equilibri en els nostres sistemes forestals, la qual cosa es tradueix en un bon estat de salut d'aquests. S'encarrega dels fenòmens de plagues i malalties forestals autòctones i exòtiques, així com dels problemes derivats de l'impacte directe de la contaminació atmosfèrica i dels efectes dels extrems climàtics. Se centra en el desenvolupament de tècniques de control i mitigació no agressives al medi.

El CIEF acull el Laboratori de Sanitat Forestal del Servici d'Ordenació i Gestió Forestal.