XARXA DE CENTRES DE CONSERVACIÓ DE PLANTA MEDITERRÀNIA

XARXA DE CENTRES DE CONSERVACIÓ DE PLANTA MEDITERRÀNIA

Per què una xarxa?

Els centres de conservació de flora que pertanyen a una mateixa regió florística poden contribuir de manera més significativa a la seua preservació duent a terme accions ex situ i in situ de forma conjunta i coordinada.
La cooperació és una eina que facilita el desenvoluapment de metodologies comunes i coneixement tècnic i científic aplicat, com també l'intercanvi d'informació.

Qui hi participa?

Autoritats locals, regionals i nacionals, universitats i centres d'investigació de 7 països diferents, entre els quals es troben estats membres de la Unió Europea i altres països mediterranis.

Missió i objectius

La missió de GENMEDA és contribuir a la conservació dels recursos genètics de la flora mediterrània a través dels següents objectius:

 • L'increment i millora del capital humà, els equips i les metodologies disponibles a fi d'estimular i consolidar el coneixement aplicat sobre conservació de la flora.
 • L'arreplega i conservació de material genètic de les espècies més amenaçades i la creació de col·leccions de planta viva
 • La posada en marxa d'una col·lecció virtual de material genètic i de reproducció.
 • La planificació d'iniciatives conjuntes per a la conservació i gestió de recursos florístics.
 • El suport als processos de presa de decisions sobre polítiques públiques de conservació de flora.
 • La promoció de l'educació ambiental i la sensibilització pública sobre la conservació de la biodiversitat.

Antecedents

El projecte europeu GenMedoc, seguit del seu successor SemCliMed, van assentar les bases per a la creació de la xarxa.

Principals resultats

Són especialment destacables la creació de dos bancs de llavors (a Rabat, Marroc, i Floriana, Malta) i alguns jardins de rocall, la restauració de nombrosos hàbitats degradats, com també l'organització de seminaris sobre tècniques innovadores de conservació o sobre l'impacte del canvi climàtic.

Organigrama

 • President
  • Gianluigi BACCHETTA (Jardí Botànic de la Universitat de Cagliari, Itàlia)
 • Secretària/Tresorera
  • Adamantia KOKKINAKI (Institut Agronòmic Mediterrani de Chania, Grècia)
 • Cordinador del Comité Directiu
  • Emilio LAGUNA (CIEF, Generalitat Valenciana, Espanya)
 • Membres del Comité Directiu
  • Lara DIXON (Conservatori Botànic Nacional Mediterrani de Porquerolles, França)
  • Sara MAGRINI (Xarxa Italiana de Bancs de Germoplasma - RIBES, Itàlia)
  • Joseph BUHAGIAR (Departament de Biologia, Universitat de Malta)
  • Boštjan SURINA (Museu d'Història Natural de Rijeka, Croàcia)
  • Evangelia DASKALAKOU (Institut d'Ecosistemes Forestals i Mediterranis, Organització Agrària Helènica DEMETER, Grècia)
 

Xarxa Genmeda