Coneix el CIEF

Coneix el CIEF

 
La Generalitat Valenciana va crear mitjançant un Decret el Centre per a la Investigació i l'Experimentació Forestal (CIEF) de la Comunitat Valenciana el 2005, per a impulsar iniciatives i projectes d'investigació, desenvolupament i innovació I+D+I dels sectors forestal i de conservació de la flora silvestre.
 
Amb aquest fi el CIEF gestiona línies de treball adreçades a resoldre problemes directament relacionats amb la gestió dels sistemes forestals i la conservació de la flora silvestre. Així mateix promou la cooperació amb universitats, centres d'investigació i centres tecnològics, mitjançant convenis de col·laboració i altres mesures de foment d'I+D+I. 
 
Per tot això, el CIEF actua com a centre de recursos i suport tècnic a projectes d'investigació, però també com a node de comunicació i transferència de coneixements en matèria de gestió del medi natural. A més a més té una llarga experiència en projectes de col·laboració, tant d'àmbit regional i estatal com europeu. Entre aquests darrers destaquen el Life Renaix El Bosc i els projectes Interreg Ripidurable, Genmedoc i Semclimed. Un dels principals resultats d'aquests dos últims, els quals el CIEF va liderar, ha estat la creació i la posada en marxa de GENMEDA, una xarxa internacional de bancs de llavors i centres de conservació de recursos genètics de la flora mediterrània.
 
Pel que fa a l'organització interna, el CIEF és un centre consolidat de conservació de flora que integra el Banc de Llavors Forestals, els equipaments del qual van servir de base per a l'inici de les activitats del CIEF, l'equip de conservació i producció d'espècies de flora valenciana rara, endèmica i amenaçada, la unitat de catalogació i gestió d'arbratge monumental i singular, i el Banc de Llavors de Varietats Tradicionals d'Interès Agrari. 
 

Àrees de treball

  • Banc de Llavors i Vivers Forestals

 
El Banc de Llavors Forestals, en funcionament des de 1994, és una instal·lació per al processat i conservació de materials forestals de reproducció. Funciona com a estructura de suport per al desenvolupament de treballs forestals, facilitant l'ús diversificat d'espècies vegetals en la reforestació i en projectes específics de recuperació d'àrees degradades, així com a banc de conservació de recursos genètics forestals.
 
Els Vivers Forestals del CIEF asseguren la provisió de lots de llavors i parts de planta, de bona qualitat i origen conegut, d'espècies vegetals d'interès forestal, tant per cobrir les necessitats de producció de la Generalitat Valenciana com de planteristes privats. Així mateix els Vivers subministren planter a institucions, entitats, centres escolars, etc., particularment en la campanya anual del Dia de l'Arbre. 
  • Arbres Monumentals i Singulars

 
L'any 2006 s'aprova la Llei de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de garantir la protecció, la conservació, la difusió i el foment, la investigació i l'augment del patrimoni arbori monumental. Un equip del CIEF treballa en el seguiment i conservació del patrimoni arbori, així com en la gestió del Catàleg d'Arbres Monumentals i Singulars, actualitzat periòdicament. 
  • Conservació de Flora Amenaçada

 
El CIEF integra l'equip de conservació de flora terrestre del Servei de Vida Silvestre. L'equip treballa amb espècies protegides de flora, així com espècies estructurals d'hàbitats prioritaris per a la conservació d'ecosistemes. Els treballs de conservació i recuperació es fan principalment en espais adscrits a la Xarxa Natura 2000, la xarxa europea d'àrees de conservació de la biodiversitat.
  • Restauració Ecològica

 
Una de les activitats prioritàries del CIEF és la planificació, disseny i execució de projectes de restauració ecològica, habitualment en col·laboració amb equips de treball d'altres disciplines. S'entén per restauració ecològica la intervenció deliberada que inicia o accelera la recuperació d'un ecosistema que ha estat degradat, danyat o destruït per l'activitat humana o per causes naturals.

 

Per la seua trajectòria com a centre de conservació de flora autòctona, el CIEF s'ha especialitzat en actuacions relacionades amb la recuperació de la coberta vegetal de la majoria de formacions vegetals existents en territori valencià.

  • Banc de Llavors de Varietats Tradicionals d'Interès Agrari

 
El CIEF desenvolupa el Pla Valencià de la Diversitat Agrària conjuntament amb tècnics de la direcció general de Desenvolupament Rural. Una de les eines més importants del Pla és el Catàleg de Varietats Tradicionals d'Interès Agrari. Una col·lecció viva de llavors i altres materials de reproducció, allotjada al CIEF, d'on ixen els préstecs i els intercanvis amb el sector agrari.
  • Sanitat Forestal

 
L'equip de Sanitat Forestal vetlla pel manteniment d'un adequat equilibri en els nostres sistemes forestals, la qual cosa es tradueix en un bon estat de salut dels mateixos. S'encarrega dels fenòmens de plagues i malalties forestals autòctones i exòtiques, així com dels problemes derivats de l'impacte directe de la contaminació atmosfèrica i dels efectes dels extrems climàtics. Es centra en el desenvolupament de tècniques de control i mitigació no agressives al medi.
 

Situació i contacte

 
Les instal·lacions del CIEF, al Mas de les Fites de Quart de Poblet, ocupen una superfície d'unes 10 hectàrees. Disposen d'oficines, laboratoris preparats per a l'experimentació i avaluació de lots de llavors, cambres de cultiu, grans cambres frigorífiques per a la conservació de materials de reproducció, hivernacles i tallers per al tractament i neteja de fruits i llavors.
 
 

DECRET 19/2005, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Centre per a la Investigació i l'Experimentació Forestal de la Comunitat Valenciana (CIEF)

Listado documentos