Notícies

Ves enrere Col·laboració per a recuperar el Pino Gordo de Sinarcas

Col·laboració per a recuperar el Pino Gordo de Sinarcas

L'equip de Patrimoni Arbori del CIEF, en col·laboració amb els agents medioambientals de la zona i l'Ajuntament de Sinarcas (Plana d'Utiel), ha posat en marxa un seguit d'accions per a recuperar el Pino Gordo (Pinus halepensis), l'arbre més emblemàtic del municipi. Els agents van observar un debilitament de l'arbre, amb caiguda d'acícules, assecat i trencament de branques. Davant aquesta situació, el juny passat les tres parts implicades van acordar unes propostes de millora i es van comprometre a fer-les efectives.

El mes següent es va dur a terme un tractament insecticida per endoteràpia, de manera preventiva, ja que la probabilitat d'infestació era molt alta. El tractament es va aprofitar per a injectar també un producte revitalitzant amb microelements. De la seua banda, la brigada de Patrimoni Arbori va fer una poda en altura per tal de retirar una gran branca trencada i nombroses branques seques. També es va limitar l'accés a una taula propera, de manera que s'ha de fer caminant i ja no poden passar vehicles per sota de la capçada, es va escampar més terra, es van delimitar àrees de reg i es va repartir una capa de mantell orgànic.

Durant el mes d'agost s'ha regat l'arbre amb 6.000 litres d'aigua repartits en 5 tongades i s'ha aplicat un producte estimulant per a les arrels amb aminoàcids i microelements, accions que es mantindran en el temps.

El Pino Gordo és l'arbre més important de Sinarcas, el pi més alt i gros del municipi i el tercer pi blanc més alt de la comarca. Però, no figura al Catàleg d'Arbres Monumentals i Singulars perquè no ha estat protegit expressament per les administracions amb competències a l'empara de la Llei 4/2006 de Patrimoni Arbori, ni tampoc supera els llindars de mida i d'edat establerts per la norma per a ser protegit de manera genèrica.

L'arbre apareix en una posició elevada quan s'entra a la forest de Sinarcas "Solana y Campo de Herrerías", des de l'accés principal travessant el regall de San Marcos. Com que es situa dins la Canyada Reial de Castella, una via pecuària, la propietat és pública.

Twitter