Notícies

Ves enrere Es reforça la presència de Medicago citrina al Parc Natural de les Illes Columbretes

Es reforça la presència de Medicago citrina al Parc Natural de les Illes Columbretes

Llavors d'alfals arbori (Medicago citrina) tractades al banc de llavors del CIEF han servit per a reforçar la població d'aquesta espècie al Parc Natural de les Illes Columbretes. En la darrera dècada la presència d'aquest arbust protegit, considerat com a vulnerable segons l'Ordre 6/2013, ha minvat molt a l'arxipèlag.

Les Columbretes estan catalogades com a Reserva Marina des de 1990, la qual cosa implica la prohibició d'introduir exemplars vegetals des de la península, per tal d'evitar la implantació de patògens de qualsevol tipus. Per aquest motiu la introducció s'ha fet mitjançant llavors pretractades i germinades al banc del CIEF en perfecte estat d'asèpsia, aprofitant els viatges de relleu de la guarderia del Parc.

Tots els materials utilitzats van ser desinfectats amb hipoclorit de sodi. Les llavors es van disposar entre paper de feltre sobre una baieta humida, l'objectiu de la qual era mantenir la hidratació equilibrada del mitjà. Tot això dins de plaques Petri precintades amb film.

Per tal d'aconseguir un bon percentatge d'emergència de plàntules, amb caràcter previ a l'arribada de les plaques Petri amb les llavors es va condicionar el terreny per la sembra, que anteriorment estava ocupat per un gran exemplar d'Opuntia afectat greument per la cotxinilla acanalada (Icerya purchasi). L'Opuntia, malgrat els esforços per eliminar-ne la cotxinilla, va haver de ser tallat i retirat de la zona. En acabant el terreny va ser airejat i, després de la solarització, es va procedir a la sembra. Fins a la data les noves plàntules s'estan desenvolupant de manera òptima.

Twitter