Notícies

Ves enrere L'espècie amenaçada Salsola soda es reintrodueix en el Parc Natural de l'Albufera

L'espècie amenaçada Salsola soda es reintrodueix en el Parc Natural de l'Albufera

L'equip de Conservació de Flora Silvestre del CIEF ha dut a terme per primera vegada la reintroducció experimental de la barrella fina (Salsola soda) en el Parc Natural de l'Albufera. Es tracta d'una de les espècies de flora silvestre més amenaçades, actualment desapareguda del medi natural valencià. Els treballs han tingut lloc en el Tancat de la Pipa, en col·laboració amb les dos entitats conservacionistes que gestionen el paratge en règim de custòdia del territori, Acció Ecologista-Agró i SEO-Birdlife.

El projecte ha començat amb la plantació de 250 exemplars de Salsola soda, l'evolució dels quals s'estudiarà durant els propers mesos, fins a l'estiu de 2021. Els treballs de reintroducció continuaran les properes setmanes. Així mateix es plantaran en el Tancat de la Pipa prop de 500 exemplars d'altres quatre espècies terrestres amenaçades, dos de les quals en perill d'extinció, produïdes en els vivers del CIEF. Es tracta de Limonium dufourii, Limonium albuferae, Frangula alnus i Arundo micrantha. El projecte també inclou la plantació de més de 800 exemplars de tres espècies de flora aquàtica, Ceratophyllum submersum, Lemna trisulca i Thelypteris palustris, produïdes al Centre de Conservació d'Espècies d'Aigua Dolça.

Un dels principals objectius dels treballs és incrementar la diversitat de la vegetació present al Parc Natural de l'Albufera, en particular al Tancat de la Pipa, que afegirà la conservació d'espècies amenaçades al seu treball de restauració de l'hàbitat. De la mateixa manera per a l'equip de flora amenaçada és de màxim interès trobar nous emplaçaments naturals per a espècies amenaçades incloses al Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades, i poder estudiar així la seua evolució.

Desapareguda del medi natural valencià

La barrella fina tenia una única població valenciana recent, en una cubeta salina del Parc Natural del Fondo, a Elx. La població s'hi reduí dràsticament des de 2014 fins a desaparèixer completament del medi natural valencià el 2017, com a conseqüència de la necessitat d'inundar la cubeta per a millorar la població de l'espècie valenciana d'au més amenaçada, la Rosseta (Marmaronetta angustirostris). La inundació permanent inhabilita, a més a més, les llavors dipositades al sòl, amb la qual cosa la recuperació en aquell indret no és factible.

En el CIEF es produeixen regularment llavors d'exemplars cultivats d'aquesta espècie, amb l'objectiu de reintroduir-la en altres llocs amb condicions adequades, però lliures dels riscos d'inundació permanent. Després d'examinar els terrenys existents al Tancat de la Pipa es va observar que un aflorament de terreny salí d'inundació estacional, no prolongada, podria allotjar la població de barrella fina i d'altres espècies amenaçades. Les plantacions es fan en el marc de la col·laboració abans esmentat, en què també participa el servei Devesa-Albufera de l'Ajuntament de València, supervisant tècnicament els treballs i facilitant en cas necessari plantes d'altres espècies per a usos ambientals i educatius.

La barrella fina es una espècie de cicle anual que viu en cubetes o tolls salins amb una forta dessecació durant bona part de l'any. Es va estendre en el passat al llarg de saladars de gran part de la Península Ibèrica, on a més a més va ser objecte durant segles d'aprofitament econòmic, en obtenir-se de les plantes seques sosa per a la fabricació de vidre de la millor qualitat. En abandonar-se les pràctiques tradicionals de manteniment de les seues poblacions, la presència es va anar reduint progressivament al llarg del segle XX. A més, l'alteració de terrenys salins per altres motius (inundació, ús agrícola, etc.) ha portat l'espècie a un risc important de desaparició en l'àmbit peninsular.

Twitter