Notícies

Ves enrere La Xarxa Bioclima estableix més de 50 parcel·les permanents d'observació

La Xarxa Bioclima estableix més de 50 parcel·les permanents d'observació

L'equip del projecte Xarxa Bioclima, coordinat pel CIDE-CSIC, ha establit les primeres 55 parcel·les permanents d'observació dels canvis en el temps en la vegetació i la biodiversitat, durant la campanya de de mostreig de la primavera i l'estiu de 2020.

Les parcel·les han estat seleccionades curosament per tal de cobrir diferents tipus d'hàbitats, en diferents Parcs Naturals. La situació s'ha triat en col·laboració amb els tècnics dels Parcs Naturals involucrats en el projecte, agents ambientals i l'equip del CIEF.

Els investigadors del CIDE ja han dut a terme el reconeixement taxonòmic de les espècies al camp i posteriorment al laboratori, creant a més a més un herbari de les espècies de més difícil identificació. Les coordenades geogràfiques de les parcel·les s'han registrat mitjançant un GPS i un sistema de senyalització in situ amb piquetes de metall soterrades, localitzables amb un detector de metalls.

Fins a la data s'han situat parce·les en nou dels parcs naturals implicats en el projecte. Les parcel·les dels dos parcs que manquen seran ubicades i mostrejades en la campanya de mostreig de 2021.

En concret el 2021 es pretén incloure diferents zones i hàbitats de l'Albufera de València, les Columbretes, la serra Mariola, així com el desert de les Palmes, el barranc dels Horts i la serra d'Aitana. Algunes d'aquestes àrees ja han estat visitades durant 2020 per tal de definir la ubicació concreta de les parcel·les. Altres es troben en vies d'identificació i definició, amb els tècnics i les autoritats corresponents.

Listado documentos

Twitter