Notícies

Ves enrere Plantació de més d'un centenar d'exemplars de l'orquídia En Perill d'Extinció Serapias lingua en el Parc Natural El Montgó

Plantació de més d'un centenar d'exemplars de l'orquídia En Perill d'Extinció Serapias lingua en el Parc Natural El Montgó

Després de sis anys de treballs de producció en el CIEF, el Servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 en col·laboració amb l'equip del Parc Natural El Montgó ha dut a terme la plantació de més de 100 exemplars de Serapias lingua en aquest paratge natural.

 

Serapias lingua és una orquídia de distribució mediterrània, l'àrea de la qual s'estén des de la Península Ibèrica i el Marroc fins a Grècia i Tunísia. Aquesta planta està àmpliament representada en la Península Ibèrica i Illes Balears, encara que resulta més rara cap a l'est i el sud-est. En la Comunitat Valenciana solament es coneix a les comarques de La Costera (València) i La Marina Alta (Alacant) i està catalogada (per la nova ordre de 2022) com a espècie En Perill d'Extinció. Com la resta d'orquídies, està protegida enfront del comerç internacional pel Conveni CITES.

 

Els 116 exemplars han sigut produïts mitjançant multiplicació in vitro i durant sis anys s'han tingut en el CIEF perquè es multiplicaren de manera asexual a través dels tubercles, atés que les orquídies són molt complicades de produir mitjançant germinació de llavors. El Parc Natural El Montgó és sens dubte el millor lloc per a generar un reservorio per a aquesta espècie. L'èxit d'aquesta acció de conservació serà avaluat de manera conjunta per l'equip de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 i del Parc Natural El Montgó en els pròxims anys a través de la supervivència de les plantes introduïdes i la producció de fruits i llavors que puguen fer aquests exemplars, així com l'augment de plantes en els llocs en els quals s'ha intervingut.

 

Serapias lingua, més de sis anys de treballs

Aquesta espècie viu en pasturatges vivaços, al costat d'espècies herbàcies. Part de les poblacions estan amenaçades pel desenvolupament urbanístic, que pot haver destruït en el passat altres nuclis de l'espècie. El desplaçament successional dels pasturatges per tipus de vegetació més evolucionats, incloent la seua acceleració a través de la repoblació forestal, poden fer perillar algunes de les poblacions. Els nuclis de menor nombre d'exemplars poden patir en major mesura els riscos associats a la sobre freqüentació humana, sobrepastoreo, recol·lecció intencionada de flors o extracció furtiva.

 

Entre les accions que s'han realitzat per a augmentar la població d'aquesta espècie, estan els treballs intensius de caracterització de poblacions; la recol·lecció de llavors que han permés la germinació in vitro i la producció de noves plantes en l'IVIA i posterior cultiu en el CIEF. A més, s'han realitzat traslocacions experimentals fa anys, transferint a enclavaments protegits o terrenys gestionats per la Generalitat parteix dels efectius que creixien en sòls urbanitzables quan encara no estava protegida l'espècie. Part de les poblacions se situen en els LIC Penya-segats de la Marina i La Murta i La Casella, i la població de Genovés es troba en una Microreserva de Flora.

Twitter