Organismes

Portals

PNM Els Arcs - Castell de Castells

PNM Els Arcs-Castell de Castells

El Paratge Natural Municipal 'Els Arcs', va ser declarat l'any 2005. Es localitza en el terme municipal de Castell de Castells, en la província d'Alacant, en l'àmbit de la Serra de la Serrella, i posseïx una superfície de 401,33 ha.

Es tracta este d'un territori caracteritzat per la seua accidentada orografia, amb muntanyes que aconseguixen altituds superiors als 1300 metres entre les que es disposen profundes valls que descendixen vertiginosament cap a la pròxima costa.

L'acció de l'aigua de pluja sobre les roques calcàries que conforma els relleus ha donat origen a capritxoses formes, que conformen un atractiu paisatge.