Organismes

Portals

PNM Sant Pasqual Torretes - Ibi

PNM Sant Pasqual Torretes-Ibi

El Paratge Natural Municipal 'Sant Pasqual-Torretes', va ser declarat l'any 2011. Es localitza en el terme municipal d'Ibi, en la província d'Alacant, i posseïx una superfície de 69,30 ha.

Gran part de la seua extensió es troba inclosa en el Lloc d'Importància Comunitària Serres de Mariola i Carrascar de la Font Roja, i, en la seua totalitat, la seua extensió es troba inclosa en la Zona d'Especial Protecció per a les Aus Serra de Mariola i Carrascar de la Font Roja.

En quant al paisatge, la complexitat geomorfològica de la zona, unida a l'estat de maduresa de la vegetació i el seu elevat grau de naturalitat, donen lloc a què el paratge posseïsca una elevada qualitat paisatgística. A més, la presència de l'associació de vegetació forestal i les parcel·les agrícoles abancalades associades a una activitat tradicional, conformen un mosaic de gran interés ecològic i paisatgístic.