Organismes

Portals

PNM La Sierra - Redován

PNM La Sierra-Redovan

El Paratge Natural Municipal 'La Sierra', va ser declarat l'any 2010. Es localitza en el terme municipal de Redován, pertanyent a la comarca del Baix Segura, en la província d'Alacant, i posseïx una superfície de 185,53 ha.

Este espai alberga una sèrie de valors ecològics, paisatgístics, hidrològics i d'escampament que justifiquen la seua declaració com a espai protegit. La Sierra constituïx un espai natural molt apreciat pels habitants de Redován i de municipis limítrofs com a lloc d'escampament i d'ús públic. Concretament, les activitats que es duen a terme en el paratge són el senderisme, l'educació ambiental, l'escampament i l'escalada.