Organismes

Portals

PNM Monte Coto - Monóvar

PNM Monte Coto-Monòver

El Paratge Natural Municipal 'Monte Coto', va ser declarat l'any 2007. Es localitza en el terme municipal de Monòver, en la província d'Alacant, i posseïx una superfície de 763,75 ha.

Muntanya Vedat es troba ubicat en la serra del Reclot. La dita serra ocupa una extensió aproximada de 2.400 ha, de les quals aproximadament 760 ha pertanyen al terme de Monòver. L'orografia d'estes serres junt amb el seu particular clima, condicionen la presència d'espècies singulars de gran valor, tant en flora com en fauna.

Un altre recurs de gran valor en el paratge és el paisatge: la serra del Vedat oferix profunds barrancs, extraordinaris tallats, zones boscoses, en definitiva una gran varietat paisatgística, de gran atractiu per a tots aquells que s'acosten per estes terres amb la intenció de disfrutar de la naturalesa.