Organismes

Portals

PNM Sierra de las Águilas y San Pascual - Monforte del Cid

PNM Sierra de las Águilas y San Pascual-Monforte del Cid

El Paratge Natural Municipal 'Sierra de las Águilas y San Pascual', va ser declarat l'any 2012. Es localitza en el terme municipal de Monforte del Cid, en la província d'Alacant, i posseïx una superfície de 384,06 ha.

Els dos enclavaments que conformen este paratge estan emmarcats en la Serralada Bètica i rodejats per una extensa superfície agrícola, amb presència de nombrosos minifundis dedicats majoritàriament al cultiu del raïm de taula, i s'alcen de forma prominent sobre la vall del Vianlopó. Es tracta de la fita paisatgística més rellevant del municipi de Monfort.