T'interessa

Exàmens - Inscripció a les proves

Exàmens - Inscripció a les proves

Concepte Tràmit Taxa
Certificat d'aptitud professional    

MIN - Prova per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) per a la conducció de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera

Càlcul del tribut i generació del formulari Informació del procedimeno