T'interessa

EXÀMENS - PREGUNTES D'EXAMEN I PLANTILLES DE RESPOSTES

EXÀMENS - PREGUNTES D'EXAMEN I PLANTILLES DE RESPOSTES

Preguntes d'examen amb respostes CAP-Viatgers. Convocatòria de 04/02/2017.
CAP-Viatgers

Preguntes d'examen amb respostes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 04/02/2017.
CAP-Mercaderies

Preguntes d'examen amb respostes CAP-Viatgers. Convocatòria de 01/04/2017.
CAP-Viatgers

Preguntes d'examen amb respostes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 01/04/2017.
CAP-Mercaderies

Preguntes d'examen amb respostes CAP-Viatgers. Convocatòria de 20/05/2017.
CAP-Viatgers

Preguntes d'examen amb respostes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 20/05/2017.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Viatgers. Convocatòria de 8/07/2017.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 8/07/2017.
CAP-Mercaderies

Preguntes d'examen CAP-Viatgers. Convocatòria 8/07/2017.
CAP-Viatgers

Preguntes d'examen CAP-Mercaderies. Convocatòria 8/07/2017.
CAP-Mercaderies

Preguntes d'examen CAP-Viatgers. Convocatòria de 23/09/2017.
CAP-Viatgers

Preguntes d'examen CAP-Mercaderies. Convocatòria de 23/09/2017.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Viatgers. Convocatòria de 23/09/2017.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 23/09/2017.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 25/11/2017.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Viatgers. Convocatòria de 25/11/2017.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 27/01/2018.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Viatgers. Convocatòria de 27/01/2018.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 07/04/2018.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Viatgers. Convocatòria de 07/04/2018.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 26/05/2018.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Viatgers. Convocatòria de 26/05/2018.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 14/07/2018.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Viatgers. Convocatòria de 14/07/2018.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 29/09/2018.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Viatgers. Convocatòria de 29/09/2018.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Viatgers. Convocatòria de 24/11/2018.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 24/11/2018.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Viatgers. Convocatòria de 02/02/2019.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 02/02/2019.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 06/04/2019.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 06/04/2019.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 25/05/2019.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 25/05/2019.
CAP-Mercaderies

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 13/07/2019.
CAP-Viatgers

Plantilla d'examen amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 13/07/2019.
CAP-Mercaderies

Plantilla amb respostes correctes CAP-Viatgers. Convocatòria de 28/09/2019.
CAP-Viatgers

Plantilla amb respostes correctes CAP-Mercaderies. Convocatòria de 28/09/2019.
CAP-Mercaderies

Plantilla amb respostes correctes. Convocatòria de 23/11/2019.
CAP-Mercaderies

Plantilla amb respostes correctes. Convocatòria de 23/11/2019.
CAP-Viatgers

Plantilla amb respostes correctes. Convocatòria 08/02/2020.
CAP-Mercancías

Plantilla amb respostes correctes. Convocatòria 08/02/2020.
CAP-Viajeros

Plantilla amb respostes correctes. Convocatòria 03/10/2020

CAP-Mercaderies

Plantilla amb respostes correctes. Convocatòria 03/10/2020

CAP-Viatgers

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 21/11/2020

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 13/03/2021

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 29/05/2021

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 24/07/2021

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 25/09/2021

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 27/11/2021

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 27/11/2021

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 02/04/2022

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 28/05/2022

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 23/07/2022

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 24/09/2022

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 26/11/2022

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 28/01/2023

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 25/03/2023

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 27/05/2023

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 15/07/2023

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 23/09/2023

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 25/11/2023

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 27/01/2024

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)

Quadernet de preguntes i plantilla de respostes correctes. Convocatòria de 23/03/2024

CAP-Mercaderies (quadernet de preguntes)

CAP-Mercaderies (plantilla de respostes correctes)

CAP-Viatgers (quadernet de preguntes)

CAP-Viatgers (plantilla de respostes correctes)