T'interessa

Exàmens - Inscripció a les proves

Exàmens - Inscripció a les proves

Les sol·licituds per a l'obtenció i renovació dels certificats de capacitació de consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera es presentaran exclusivament de forma telemàtica.

La presentació telemàtica podrà realitzar-se en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es (o en la URL https://politicaterritorial.gva.es/web/transportes). Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant o el seu representant hauran de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, www.accv.es, del DNI electrònic, o qualsevol altre admés per la seu electrònica de la Generalitat.

(Article Segon, punt 2, de la Resolució de 18 de octubre de 2021. DOGV 09/11/2021).

IMPORTANT: NO s'ha de realitzar prèviament el pagament de la taxa, ja que aquest està integrat dins del procediment d'inscripció telemàtica.

NOTA INFORMATIVA:

Conforme a l'apt. 1.8.3.16.1 de l'ADR la validesa dels certificats té una duració de 5 anys. La validesa es podrà renovar, però obligatòriament haurà de realitzar-se durant l'any precedent a la caducitat del seu certificat.
 
ACLARIMENT: Si en la data prevista per a la realització de la prova el certificat de Conseller de Seguretat ja haguera caducat, no podrà presentar-se en la modalitat de renovació, havent de fer-ho en la modalitat d'obtenció, encara que en el termini de presentació de sol·licituds estiguera en vigor el certificat.
Concepte Trámite
Consellers de seguretat  
TECE - Convocatòria d'EXAMEN d'obtenció i renovació de capacitació professional de CONSELLERS DE SEGURETAT per al transport de mercaderies perilloses per carretera Información del trámite en el PROP