T'interessa

Exàmens - Llocs i dates de celebració de les proves

Exàmens - Llocs i dates de celebració de les proves

Les proves de competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies i viatgers, que es realitzaran periòdicament utilitzant mitjans electrònics se celebraran en les adreces i amb els horaris següents:

Província d'Alacant: 
Adreça: CSF Alacant. C/ Vicente Chávarri, 50. 03007 - Alacant
Data i hora: Un/dos dimecres laborables al mes, a les 15:30 hores.

Província de Castelló: 
Adreça: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat - Avda. del Mar, 16 12003 - Castelló de la plana 
Data i hora: Un dimecres laborable al mes, a les 15:30 hores.

Província de València: 
Adreça: Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edifici B. Sala 5. C/ Democràcia, 77. 46018 – València 
Data i hora: Dimarts laborables del mes, a les 09:30 hores.

Les persones admeses en cada convocatòria rebran un SMS amb la suficient antelació en el qual constarà la data concreta de realització de la seua prova. També seran notificades telemàticament.