T'interessa

Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria

Exàmens - Consultes sobre l'última convocatòria

Amb data 16 de juliol de 2024 s'ha publicat Resolució del Tribunal per la qual s'exposa el llistat definitiu d'admesos i no admesos a les proves.

Es convoca les persones interessades a la realització dels corresponents exercicis el dissabte 28 de setembre de 2024 en els llocs i horari assenyalats en la pàgina Web, d'acord amb el que disposa la Resolució de 12 de desembre de 2023, de la Direcció General de Transports i Logística (DOGV 18-12-2024).

NOTA IMPORTANT

Els certificats  definitius d'aprovat s'enviaran per correu electrònic prèvia recepció del corresponent justificant d'haver realitzat el pagament de la taxa  (codi: I04 per un import de 2,08 euros). AQUEST PAGAMENT HAURÀ DE REALITZAR-SE UNA VEGADA PUBLICATS ELS RESULTATS DEFINITIUS DE LA CONVOCATORIA
 

L'adreça de correu electrònic a la qual cal remetre l'acreditació del pagament és: examenes_taxi@gva.es

 

Examenes - Iframe - consulta sobre la ultima convocatoria