T'interessa

Exàmens - Inscripció a les proves

Exàmens - Inscripció a les proves

Les sol·licituds es presentaran, degudament emplenades, exclusivament de forma telemàtica, en la forma prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini de presentació de les sol·licituds serà l'establit en el calendari d'exàmens que es detalla en l'annex I.

Les sol·licituds telemàtiques incorporen la declaració d'honorabilitat, i el justificant que s'ha realitzat l'ingrés de la taxa corresponent en concepte de drets d'examen.

(Article Quart, Resolució de 12 de decembre de 2023. DOGV 18/12/2023).

Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant o el seu representant hauran de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (https://www.accv.es), del DNI electrònic, o qualsevol altre admés per la seu electrònica de la Generalitat.

- - -

IMPORTANT: NO s'ha de realitzar prèviament el pagament de la taxa, ja que aquest està integrat dins del procediment d'inscripció telemàtica .

 

- - -

 

Concepte Tràmit Taxa
Taxi    
TECE - Sol·licitud de proves per a l'obtenció del certificat de competència professional per a la prestació del servici de taxi en les àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana Información del trámite en el PROP