CREACIÓ DEL GRUP DE MOBILITAT I TRANSPORT SANITARI PER A DONAR COBERTURA A NECESSITATS LOGÍSTIQUES I TRASLLATS

CREACIÓ DEL GRUP DE MOBILITAT I TRANSPORT SANITARI PER A DONAR COBERTURA A NECESSITATS LOGÍSTIQUES I TRASLLATS

INFORMACIÓ ACTUALTIZADA A 25 DE MARÇ DE 2020

 

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha creat el "Grup de Mobilitat i Transport Sanitari" (MITS) amb l'objectiu de donar cobertura a les necessitats logístiques i de trasllats sorgides en aquesta crisi sanitària.

El grup facilitarà els desplaçaments necessaris tant de material sanitari com de persones en les tres províncies de la Comunitat a través de taxis, autobusos i/o camions, ateses les necessitats d'autoritats sanitàries i en col·laboració amb les empreses i autònoms del sector.

El "Grup de Mobilitat i Transport Sanitari" (MITS) està format pel conseller Arcadi España, altres alts càrrecs en matèria de mobilitat i transport, i al qual se sumaran quan siga necessaris professionals i experts en diferents àmbits i matèries, es reuniran dues vegades al dia per a coordinar els mitjans necessaris.