SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC REGULAR PER CARRETERA

SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC REGULAR PER CARRETERA

INFORMACIÓ ACTUALTIZADA A 4 D'ABRIL DE 2020

RESOLUCIÓ DE 2 D'ABRIL DE 2020, DEL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL PER LA QUAL S'ADOPTEN MESURES SOBRE ELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC REGULAR D'ÚS GENERAL DE VIATGERS PER CARRETERA 

El Reial decret llei 10/2020 regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no presten serveis essencials amb l'objectiu de reduir la mobilitat de la població i garantir que el confinament de les persones tinga una major repercussió per a frenar l'avanç del COVID-19.

Aquesta regulació provocarà una reducció de la demanda en els serveis de transport públic durant la setmana laboral.

L'Ordre TAM/306/2020, de 30 de març, del Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana, regula així mateix la forma en què ha d'operar una reducció de l'oferta de servei que s'ajuste a aqueixa previsible reducció de demanda, assenyalant que les administracions competents podran fer els ajustos pertinents ateses les necessitats específiques de cada territori.

Per això, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha publicat la Resolució de 2 d'abril de 2020 per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera de titularitat de la Generalitat.

La Resolució adopta les següents mesures:

Primer: Percentatge de reducció de serveis sobre l'oferta de transports:

 1. Els operadors de serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera titularitat de l'Administració de la Generalitat, podran reduir la seua oferta de serveis com a màxim als següents límits:

 2. Per als serveis interprovincials i provincials, una reducció dels serveis de fins al 90% tant en dies laborables com festius.

En tot cas, han d'adoptar-se les mesures necessàries per a procurar la màxima separació possible entre els passatgers i evitar aglomeracions.

Aquesta reducció d'oferta, no podrà suposar en cap cas, la supressió total de cap servei, havent-se de mantindre un mínim d'una expedició d'anada i una altra de tornada segons els actuals calendaris de servei.

 

Els horaris de les expedicions s'adequaran per a garantir l'accés als llocs de treball i serveis bàsics dels ciutadans.

 1. Per als serveis metropolitans, una reducció dels serveis de fins al 50% en els intervals d'hora punta, i fins al 90% en les hores barre i festius. A aquest efecte, s'estableixen com a intervals d'hora punta els següents:

07.30 a 09.30 hores

13.30 a 15.30 hores

17.00 a 19.00 hores

 1. La reducció d'oferta no podrà mai afectar les línies de transport que comuniquen amb hospitals

 

 1. La reducció d'oferta no podrà suposar en cap cas la supressió total de cap servei, havent-se de mantindre un mínim d'una expedició d'anada i una altra de tornada segons els calendaris de servei actuals.

Segon: Condicions específiques de prestació de serveis

 • No pot ocupar-se més d'un quart de les places disponibles en cadascun dels vehicles, ni es podrà ocupar més d'un seient de la mateixa fila, ni més d'un ocupant en les files de seients enfrontats.

 • L'ocupació dels viatgers serà en *tresbolillo en els extrems de cada fila.

 • Si no es pot complir amb el que es disposa en l'apartat anterior per les característiques del vehicle, la separació dels viatgers ha de ser d'almenys, dos metres.

 • Els viatgers han d'accedir al vehicle per la porta posterior, llevat que el conductor estiga protegit per mampara.

 • Només podrà realitzar-se el pagament en efectiu si no existira un altre mètode de pagament alternatiu com a bons, targeta de crèdit o uns altres similars.

 • Els operadors estan obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles d'acord amb les recomanacions del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

 

 

INFORMACIÓ ACTUALITZADA A 25 DE MARÇ DE 2020

El Reial Decret 463/2020 de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i estableix la possibilitat que les autoritats autonòmiques fixen els percentatges de reducció dels serveis de transport públic de la seua titularitat.

Després de l'entrada en vigor d'aquest decret, s'ha constatat un descens de la demanda en els serveis públics regulars de transport per carretera.

Aquesta situació aconsella una reducció de l'oferta dels mateixos de forma ordenada, per a poder extremar la mesures de neteja dels vehicles i garantir la seguretat dels viatgers.

Per això, una vegada consultat al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s'ha publicat la:

 

La resolució adopta les següents mesures:

Reordenació dels serveis de l'oferta de transports

a) Els serveis metropolitans reduiran les seues freqüències fins a un 30% durant les hores punta dels dies laborables, mentre que la reducció serà de fins a un 75% en els serveis prestats en hores barre i dies festius.

S'estableixen com a intervals d'hores puntes els següents:

07.30 a 09.30 hores

13.30 a 15.30 hores

17.00 a 19.00 hores

b) Per als serveis interprovincials i provincials, s'establirà una reducció dels serveis de fins al 60% en dies laborables i de fins al 75% en dies festius.

NOTA: La reducció de l'oferta de serveis NO afecta a les línies de transport que comuniquen amb hospitals

Condicions de prestació de serveis per a garantir la distància de seguretat

Amb la finalitat de garantir que els usuaris del transport interurbà respecten la distància de seguretat establida per a evitar el contagi del COVID19, s'ha acordat:

 • Reduir l'aforament dels autobusos a ¼ de la seua capacitat

 • Els passatgers s'hauran de distribuir en forma de zig zag, o almenys guardar una distància mínima de dos metres entre si.

 • Evitar el pagament en efectiu. Únicament es permetrà en aquells casos que el pagament no puga realitzar-se mitjançant bo o targeta de crèdit.

Neteja dels vehicles

Els operadors de transport públic de viatgers queden obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles de transport d'acord amb les recomanacions establides pel Ministeri de Sanitat.