SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC REGULAR PER CARRETERA COMPETÈNCIA DE L'AUTORITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT DE VALÈNCIA

SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC REGULAR PER CARRETERA COMPETÈNCIA DE L'AUTORITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT DE VALÈNCIA

INFORMACIÓ ACTUALTIZADA A 4 D'ABRIL DE 2020

RESOLUCIÓ DE 3 D'ABRIL DE 2020, DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA PER LA QUAL S'ADOPTEN MESURES SOBRE ELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC REGULAR D'ÚS GENERAL DE VIATGERS PER CARRETERA

 

El Reial decret llei 10/2020 regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altre que no presten serveis essencials amb l'objectiu de reduir la mobilitat de la població i garantir que el confinament de les persones tinga una major repercussió per a frenar l'avanç del COVID-19.

Aquesta regulació provocarà una reducció de la demanda en els serveis de transport públic durant la setmana laboral.

L'Ordre TAM/306/2020, de 30 de març, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, regula així mateix la forma en què ha d'operar una reducció de l'oferta de servei que s'ajuste a aqueixa previsible reducció de demanda, assenyalant que les administracions competents podran fer els ajustos pertinents ateses les necessitats específiques de cada territori.

Per això, l'Autoritat del Transport Metropolità de València, previ acord del consell d'administració en sessió del 3 d'abril de 2020, ha publicat la Resolució de 3 d'abril de 2020 per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera de titularitat de la Generalitat.

La Resolució adopta les següents mesures:

Primer: Percentatge de reducció de serveis sobre l'oferta de transports:

 

 1. 1. Els operadors de serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera titularitat de la ATMV podran reformular la seua oferta de serveis, quan es presta a risc i ventura, i reduir-la com a màxim als següents límits: fins al 50% en els intervals d'hora punta i fins al 90% en les hores barre i festius. A aquest efecte s'estableixen com a intervals d'hora punta els següents:

07.30 a 09.30 hores

13.30 a 15.30 hores

17.00 a 19.00 hores

 

 1. Els operadors de serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera titularitat de la *ATMV hauran de reformular la seua oferta de serveis, quan es presta sota la modalitat d'obligació de servei públic, i reduir-la en els següents percentatges: el 50% en els intervals d'hora punta i el 90% en les hores barre i festius. A aquest efecte s'estableixen com a intervals d'hora punta els següents:

07.30 a 09.30 hores

13.30 a 15.30 hores

17.00 a 19.00 hores

 

 1. La reducció d'oferta prevista en els apartats 1 i 2 no podrà mai afectar línies de transport que comuniquen amb hospitals.

Segon: Condicions específiques de prestació de serveis

 • No pot ocupar-se més d'un quart de les places disponibles en cadascun dels vehicles, ni es podrà ocupar més d'un seient de la mateixa fila, ni més d'un ocupant en les files de seients enfrontats.

 • L'ocupació dels viatgers serà en alternància en els extrems de cada fila.

 • Si no es pot complir amb el que es disposa en l'apartat anterior per les característiques del vehicle, la separació dels viatgers ha de ser d'almenys, dos metres.

 • Es prioritzarà i recomanarà als usuaris mètodes de pagament alternatius al pagament efectiu, com a abonaments, targeta de crèdit o uns altres similars.

Tercer: Neteja dels vehicles

 • Els operadors estan obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles d'acord amb les recomanacions del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

 

 

INFORMACIÓ ACTUALITZADA A 25 DE MARÇ DE 2020

Després de la publicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, l'Autoritat Metropolitana del Transport de València, després de la celebració del Consell d'Administració del 18 de març de 2020, s'han adoptat les següents mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera de la seua titularitat:

Reordenació dels serveis de l'oferta de transports

a) Els operadors de serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers per carretera titularitat de l'Autoritat de Transport Metropolità de València reduiran les seues freqüències fins a un 30% durant les hores punta dels dies laborables, mentre que la reducció serà de fins a un 75% en els serveis prestats en hores barre i dies festius.

S'estableixen com a intervals d'hores puntes els següents:

07.30 a 09.30 hores

13.30 a 15.30 hores

17.00 a 19.00 hores

NOTA: La reducció de l'oferta de serveis NO afecta a les línies de transport que comuniquen amb hospitals

Condicions de prestació de serveis per a garantir la distància de seguretat

Amb la finalitat de garantir que els usuaris del transport interurbà respecten la distància de seguretat establida per a evitar el contagi del COVID19, s'ha acordat:

 • Reduir l'aforament dels autobusos a ¼ de la seua capacitat

 • Els passatgers s'hauran de distribuir en forma de *zig *zag, o almenys guardar una distància mínima de dos metres entre si.

 • Evitar el pagament en efectiu. Únicament es permetrà en aquells casos que el pagament no puga realitzar-se mitjançant bo o targeta de crèdit.

Neteja dels vehicles

Els operadors de transport públic de viatgers queden obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles de transport d'acord amb les recomanacions establides pel Ministeri de Sanitat.