FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

INFORMACIÓ ACTUALITZADA A 4 D'ABRIL DE 2020

RESOLUCIÓ DE 3 D'ABRIL DE 2020, DEL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT, PER LA QUAL S'ADOPTEN MESURES SOBRE ELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC FERROVIARI I TRAMVIARI PRESTATS PER FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

 

El Reial decret llei 10/2020 regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altre que no presten serveis essencials amb l'objectiu de reduir la mobilitat de la població i garantir que el confinament de les persones tinga una major repercussió per a frenar l'avanç del COVID-19.

Donat l'impacte que tenen les mesures establides en l'esmentat decret juntament amb les mesures establides en el Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma, i per tant sobre les seues necessitats de mobilitat, s'ha constatat un acusat descens en la demanda dels serveis prestats per FGV, xifrant-se durant les dues setmanes posteriors a la publicació del RD 463/2020 en un 96,66% i 97,11% en el TRAM d'Alacant i en un 96,81% i 97,25% en Metrovalencia.

Analitzada l'evolució de la demanda diària i la seua distribució per hores, s'aprecia que el nombre de viatgers disminueix molt considerablement a partir de les 15.30 – 16.00 hores.

Per això, amb la finalitat d'adequar l'oferta al nombre de viatgers i garantir el mínim de plantilla capaç d'afrontar amb garanties les necessitats de mobilitat i serveis durant el període de vigència de l'estat d'alarma, s'ha estudiat per a cada xarxa d'FGV una reducció del servei que consisteix a mantindre el servei que es presta actualment fins a aquesta franja horària, i reduir-lo al 50% a partir d'aquesta.

Així mateix, FGV ha d'assegurar la prestació del servei, com operador crític de servei essencial, considerat així pel Centre Nacional de Protecció d'Infraestructures i Ciberseguretat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 18 del Reial decret 463/2020 de 14 de març.

Per això, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha publicat la Resolució de 3 d'abril de 2020 per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic ferroviari i tramviari prestats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

La Resolució adopta les següents mesures:

Primer: Percentatge de reducció de serveis sobre l'oferta de transports en la xarxa de Metrovalencia:

  1. En les línies ferroviàries s'autoritza una reducció màxima de fins al 41% del servei ordinari prestat un dia laboral.

     

  2. En les línies tramviàries s'autoritza FGV una reducció màxima de fins al 50% del servei ordinari prestat un dia laboral.

Aquesta reducció, inclou la suspensió de l'explotació comercial de la Línia 8, en estar cobert el seu recorregut per la Línia 6 excepte l'estació de Marina Reial Joan Carles I la qual dista només a 300 metres de l'anterior estació i actualment està portant una mitjana de 1,7 viatgers diaris.

Segon: Percentatge de reducció de serveis sobre l'oferta de transports en la xarxa de TRAM d'Alacant:

En la xarxa de TRAM d'Alacant s'autoritza una reducció màxima de fins al 40% del servei ordinari prestat un dia laboral.

Aquesta reducció, inclou la suspensió de l'explotació comercial de la Línia 3 Estels – El Campello, en estar cobert el seu recorregut per la Línia 1 i Línia 4, i es manté la L2, que dona servei a l'Hospital General d'Alacant amb una freqüència de 15 minuts fins a les 15.00; el servei a l'Hospital de la Vila es manté amb la mateixa freqüència que actualment durant tot el dia.

 

INFORMACIÓ ACTUALITZADA A 18/03/2020

El Reial Decret 463/2020 de 14 de març, declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Després de l'entrada en vigor d'aquest decret, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha constatat en els últims dies un descens de la demanda superior al 80% durant el primer dia laboral en els serveis prestats a través de les explotacione de TRAM d'Alacant i Metrovalencia

Per això, i amb l'objectiu de preservar i garantir una plantilla mínima capaç d'afrontar amb garanties les necessitats de mobilitat i serveis durant el període de vigència del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i una vegada consultat al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s'ha publicat la:

RESOLUCIÓ de 18 de març de 2020 del Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic ferroviari i tramviari prestats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

La resolució adopta les següents mesures:

En la Xarxa de Metrovalencia.

La freqüència del metre en dies laborables serà la del servei intermedi dels dissabtes, la qual cosa es tradueix en una reducció del servei de fins a un 35% del servei prestat un dia laboral.

En el cas del tramvia, el pas d'unitats serà similar al període estival, amb una reducció del servei de fins a un 27% del servei prestat un dia laboral.

Servei Nocturn

Se suspén el servei nocturn denominat "A la Lluna de Metrovalencia" de divendres, dissabtes i vespres de festius que facilita els desplaçaments amb metro i tramvia fins a les 3 hores de la matinada aproximadament.

En la Xarxa de TRAM d'Alacant

Es modificarà temporalment la Línia 5 (Porta de la Mar – Plaça La Corunya), ja que és un trajecte que es pot realitzar amb la Línia 4, a excepció de l'arribada a la platja, zona restringida per la situació d'alarma.

Això es tradueix en una reducció màxima del 25% en tota la xarxa.

NOTA: La reestructuració prioritza el servei de les línies que discorren prop d'hospitals, que mantenen les seues freqüències habituals per a garantir el servei necessari.

Així mateix, es recorden les següents mesures adoptades prèviament a la publicació del Decret llei:

1. Es recomana NO utilitzar el servei públic si no és indispensable.

2. Es recomana evitar el pagament en efectiu en Metrovalencia i TRAM d'Alacant, i comprar el bitllet en màquines.

3. Els serveis d'atenció al client, el servei dels Espais i Centres del Client de Metrovalencia queden centralitzats en la taquilla principal de Xàtiva, quedant la resta d'oficines tancades fins a un altre avís.

4. Els serveis d'atenció al client en la xarxa de TRAM d'Alacant queden centralitzats en la taquilla del vestíbul principal de l'estació d'Estels.

5. Reforç dels protocols de neteja amb productes desinfectants en trens i estacions de Metrovalencia, i TRAM d'Alacant.

 

6. Col·locació de cartells informatius amb les recomanacions de la Conselleria de Sanitat a seguir per a previndre el contagi del COVID-19.