GUIES DE RECOMANACIONS PER A GARANTIR LA SEGURETAT DE TREBALLADORS EN SECTORES DE LA COMPETÈNCIA DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT ENFRONT DEL COVID-19

GUIES DE RECOMANACIONS PER A GARANTIR LA SEGURETAT DE TREBALLADORS EN SECTORES DE LA COMPETÈNCIA DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT ENFRONT DEL COVID-19

INFORMACIÓ ACTUALTIZADA A 25 DE MARÇ DE 2020