4. Obligacions de prevenció, evitació i reparació

El procediment d'exigència de responsabilitat mediambiental pot ser iniciat d'ofici o a instància de part (cap VI de la LLei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental).

Davant d'un dany mediambiental, l'operador deu:

  • Informar l'Administració
  • Adoptar mesures d'evitació de nous danys
  • A partir d'un projecte de reparació,reparar els danys
  • Reparació primària
  • Reparació complementària
  • Reparació compensatòria