5. Exempció de l'obligatorietat de sufragar costos

L'operador no serà responsable quan el dany mediambiental siga causa directa de:

  • Actuació directa d'un terce
  • Compliment d'una orde o instrucció obligatòria de l'Administraci
  • Autorització administrativa ambienta
  • Activitat que no era potencialment perjudicial