Organismes

Bústia de suggeriments

Bústia de suggeriments

Amb data 3 de juny de 2014 ha conclós el termini de 15 dies, comptadors a partir de l'endemà del 16/05/2014, data de publicació del corresponent anunci en el DOCV, per a realitzar suggeriments al Document de desenvolupament de les mesures articulades al Programa de Prevenció del Plà Integral de Residus a la Comunitat Valenciana.