Organismes

INFORME SOBRE LES CONSULTES I AL·LEGACIONS EFECTUADES EN LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE DESENROTLLAMENT DE LES MESURES ARTICULADES EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL PLA INTEGRAL DE RESIDUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

INFORME SOBRE LES CONSULTES I AL·LEGACIONS EFECTUADES EN LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE DESENROTLLAMENT DE LES MESURES ARTICULADES EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL PLA INTEGRAL DE RESIDUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA